Vraagbaak – FAQ

Veel gestelde vragen over mijn werk.

Klik op een begrip om de uitleg te zien (en weer te verbergen).

Consult - 2 - Welke onderwerpen doe ik niet?

Wat doe ik niet?
Vrijwel elke vraag waar je mee zit kan zich lenen voor een consult. Maar soms komen mensen met vragen die ik nooit behandel. Wat doe ik niet?
→   Ik doe geen voorspellingen, omdat ik daar niet in geloof. Lees verder bij ‘Voorspellingen’.
→   Ik doe geen medische diagnoses. Dat kan ik niet en dat mag ik niet. Ik ben geen arts. 

Consult - 3 - Hoe gaat een online consult?

Wat is de gang van zaken bij een consult?
Als je een online consult hebt is het uitgangspunt natuurlijk je vraagstelling. De diagnose geschiedt meestal door middel van een handanalyse. Daardoor is snel doorgronden van de werkelijke oorzaken achter onbegrepen ervaringen en gevoelens mogelijk. Het inzien van de oorzaken geeft je vaak al een gevoel van bevrijding. Daarbij geef ik aan waar naar mijn mening de oorzaken van je problematiek liggen. We kijken naar de manier waarop je deze oorzaken zou kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld ook op welke wijze verdere coaching of therapie mogelijk is via persoonlijke consulten. Voor mensen die verder weg wonen kunnen consulten via e-mail of telefoon wellicht goede opties zijn.Een consult duurt meestal 1½ uur. Het is een intensieve ervaring, vandaar dat het een goed idee kan zijn na het consult wat tijd te hebben voor een wandeling in het bos tegenover mijn praktijk. De wachttijd voor consulten is redelijk kort. Deze is afhankelijk van de flexibiliteit van je agenda. In een telefoongesprek zal ik je graag verder informeren. Wellicht heb je nog vragen. Bel mij gerust op voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak. Telefoon 0161 – 22 35 00. (Vanuit België: +31 161 22 35 00). Zie verder de pagina Consulten.

Consult - 4 - Wat zijn de kosten?

De kosten
De kosten van een online consult zijn als volgt:
Voorwerk handanalyse op basis van de foto’s: € 40
Consult: € 70 per uur

Het totaal voor een eerste consult is dus € 110. Dit ontvang ik graag vooraf op IBAN: NL95 ABNA 0520 5631 90, t.n.v. Paul Bles, onder vermelding van je naam en de datum van het afgesproken consult.

Indien er sprake is van een bijzondere situatie (bijstand, student) is bespreking van het tarief mogelijk.

Bel mij gerust op voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak. Telefoon 0161 – 22 35 00. (Vanuit België: +31 161 22 35 00).

Droomanalyse (Droomuitleggen)

Droomanalyse (droomuitleggen)
Droomanalyse is een methode om dromen te begrijpen. Dromen bevatten inzichten, lessen, verwerkingen en soms een vooruitblik op wat gaat komen. Dromen zijn boodschappen van ons Hoger Zelf, onze innerlijke wijze mens. Analyse van dromen biedt erg veel inzicht, indien op de juiste wijze toegepast. Een droomencyclopedie behoort daar zeker niet toe.

Gelaatkunde

Gelaatkunde
Gelaatkunde is, net als handanalyse, een vorm van psychomorfologie (de leer dat de vorm van het lichaam iets aanduidt over de geest). Door te kijken naar het gelaat kunnen veel kenmerken van de persoonlijkheid worden waargenomen. Gelaatkunde is alleen zuiver als het wordt toegepast zonder oordeel. Geen enkel gelaat duidt op een ‘betere’ of ‘mindere’ persoonlijkheid.

Handanalyse (ook wel: handlezen of handlijnkunde)

Handanalyse
Handanalyse is een vorm van psychomorfologie (de leer dat de vorm van het lichaam iets aanduidt over de geest). Door te kijken naar de vorm, de heuvels, de vingers en de lijnen van de hand kan een handanalist veel vertellen over het karakter, de persoonlijkheid en veel aspecten van het levenspad.

Andere termen zijn: handlezen en handlijnkunde. Het begrip ‘handlijnkunde’ is eigenlijk onjuist, omdat niet alleen de lijnen, maar alle kenmerken van de hand betekenis hebben.

Handvormen

Handvormen
De handen kunnen een van de zes handvormen hebben, of een combinatie daarvan. De handvormen geven aan op welke gebieden iemand iemand functioneert.De zes handvormen zijn:

  • de elementaire hand (fysieke materie),
  • de vierkante hand (ordening en regelmaat),
  • de spatelvormige hand (vernieuwing en ontdekking),
  • de filosofische hand (verdieping en serieus zijn),
  • de conische hand (gevoel en dienstbaarheid)
  • de psychische hand (tere gevoeligheid en fijne afstemming).

De meeste mensen hebben een gemengde hand. De kenmerken zijn dan dus ook gemengd.

Heuvels in de hand

HEUVELS IN DE HAND

De heuvels in de hand zijn de gebieden in de handpalm die de verschillende energieën vertegenwoordigen die iemand heeft.In de handanalyse worden de heuvels gekoppeld aan de kenmerken van de planeten. Zie ook: Planeten in de hand.

De planeten vertegenwoordigen ieder een bepaalde levensenergie in de mens. De heuvels in de hand geven aan in welke mate die specifieke levensenergie aanwezig is, variërend van onderontwikkeld, via normaal ontwikkeld tot overontwikkeld. Hiervan zijn bepaalde gedragspatronen het gevolg. Via een handanalyse kan daardoor veel over de persoon worden waargenomen. Als een heuvel onderontwikkeld is, dan is dat levensgebied te weinig actief door een angstpatroon. Men komt op dat terrein niet tot zijn recht. Wanneer een heuvel overontwikkeld is geeft dat aan dat de energie te veel aanwezig is en daardoor ‘verbasterd’ tot uitdrukking komt. Dit verstoort dan het gedrag.

Kijken in de hand als een handanalist?

HEUVELS IN DE HAND

Je kunt ook zelf kijken wat er in handen te zien is. Natuurlijk kan dat op deze website een beperkte blik zijn. Zie de pagina ‘Kijk in handen’

Lijnen - 1 - Algemeen

LIJNEN – ALGEMEEN

Lijnen zijn de energiekanalen in de hand. De lijnen hebben niet zozeer een eigen energie, maar ze ’transporteren’ de energie van andere bronnen (de heuvels). Lijnen kunnen breed zijn of smal. Recht of kronkelig. Vaag of duidelijk. Ook kunnen ze lang of kort zijn. Lijnen kunnen energieblokkades vertonen in de vorm van eilanden, open breuken, overlappende breuken, etc. Alle kenmerken van de lijnen hebben betekenis.

Lijnen worden ingedeeld in twee soorten: de primaire lijnen en de secundaire lijnen. De primaire lijnen geven de meer onbewuste energiekanalen aan. Hieronder vallen de levenslijn, de hoofdlijn en de hartlijn. De secundaire lijnen vormen de kanalen voor de meer bewuste energieën. Vandaar dat de secundaire lijnen meer veranderen in de loop van het leven dan de primaire lijnen.

Secundaire lijnen zijn o.a. de Karmalijn, de Venusgordel, de Relatielijn en de Intuïtielijn. Maar er zijn er nog meer.

Lijnen - 2 - Levenslijn, Hoofdlijn en Hartlijn

Levenslijn

De levenslijn is de lijn die in de hand rond de duimmuis loopt. Deze lijn geeft informatie over je levenspad, je bevrijding van beperkende overtuigingen en de manier waarop je de levensenergie wilt gaan toepassen. Let op: een korte levenslijn betekent NIET dat je een kort leven hebt! Zie ook: Lijnen.


Voorbeeld: Ik heb in mijn praktijk een dame gehad met een levenslijn die stopte op de plek waar in de handanalyse de leeftijd van 35 jaar bij wordt aangeduid. Deze dame was inmiddels de 70 ruimschoots gepasseerd! Wel was er een grote verandering in haar leven opgetreden bij haar 35 jaar.

Hoofdlijn

De hoofdlijn is de lijn die in de hand loopt vanaf de omgeving van de levenslijn en die meestal naar beneden afbuigt in de richting van de maanheuvel. Deze lijn geeft informatie over de manier waarop je denkt en waar je jouw gedachten op richt. Zie ook: Lijnen.


Voorbeeld: Een vrouw had een breuk in de hoofdlijn op de plek die bij de leeftijd van 40 jaar hoorde. Zij was in die periode gescheiden. Dit gaf aan dat in haar geval voor haar beleving de scheiding meer een mentaal proces was, door alle kopzorgen rondom de financiën. Indien de scheiding meer een gevoelskwestie was, dan zou het teken niet op de hoofdlijn te zien zijn geweest, maar op de hartlijn.

Hartlijn

De hartlijn is de lijn die in de hand loopt vanaf de heuvel onder de wijsvinger (Jupiter) en die meestal afbuigt in de richting van de heuvel onder de pink (Mercuriusheuvel). Deze lijn geeft informatie over je hart, je gevoel, de manier waarop je voelt en waar je jouw liefdesenergie op richt. Zie ook: Lijnen.


Voorbeeld: In mijn praktijk komt een man van 60 met een hartlijn die bij de leeftijd van 40 jaar een eiland heeft. Dat is een teken dat er op die leeftijd een blokkade in zijn gevoelsleven heeft plaatsgevonden. Dat kan op diverse gebieden hebben gespeeld. Wel was duidelijk dat hij het gevoelsprobleem heeft overwonnen.

Loslaten, hoe moet dat?

Loslaten
Loslaten wordt vaak verkeerd begrepen. ‘Je moet (….) loslaten’ hoor je veelvuldig. Het is een misvatting. ‘Je moet loslaten’ is eigenlijk alleen maar meer vasthouden. Klik hier voor mijn artikel over “Loslaten”

Lot, bestaat dat?

Lot of noodlot
Lot, in de zin van noodlot, bestaat niet. Er is geen vooraf uitgestippeld pad waarlangs je leven moet verlopen. Wat er gebeurt hangt samen met de stappen die je zet in je leven. En dan heb je pech… of geluk. Pech is een gelegenheid om te leren. Bijvoorbeeld om te leren om iets in je leven anders te gaan doen. Om de volgende keer beter op te letten. Of om voortaan meer naar je gevoel te luisteren. Pech is dus een welkome levensles. Geluk is een cadeau om in het leven van te genieten en om dat te delen met anderen die wat meer pech in het leven hebben. Geluk kan je dus ook groten levenslessen geven. Het lot staat dus ook niet in je hand. Het begrip ‘Lotslijn’ is onzin. (De lijn die deze foute naam wel eens krijgt is de Karmalijn.)

Mannen en vrouwen, gelijk of niet?

De essenties van het vrouwelijk element en van het mannelijk element zijn fundamenteel verschillend. Beide zijn in een bepaalde mate in zowel mannen als vrouwen aanwezig.

De essentie van het vrouwelijk element is eenheid. Dat wat buiten mij is, is ook in mij. Het vrouwelijk element zegt: “Ik ben verbonden met jou”. Ook zegt het: “Ik ben gelijk aan jou”. De positieve ontwikkeling van het vrouwelijk element is dan ook het verbonden zijn. Een eventuele negatieve ontwikkeling van het vrouwelijk element zou kunnen zijn dat het leidt tot passiviteit en het onvermogen om grenzen te stellen aan de ander. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar het zou kunnen.

De essentie van het mannelijk element is tweeheid. Dat wat buiten mij is, is niet ik. Het mannelijk element zegt: “Ik ben niet jij”. Ook zegt het: “Ik ben beter dan jij”, of “Ik ben minder dan jij”. De positieve ontwikkeling van het mannelijk element is dan ook de actie, het bereiken van een doel. Een negatieve ontwikkeling van het mannelijk element zou kunnen zijn dat het leidt tot strijd, dualiteit en dominantie. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar het zou kunnen.

Veel vrouwen hebben te veel oog voor het vrouwelijk element en te weinig voor het mannelijk element in hen. Dat kan leiden tot apathie en het ondergaan van dominantie. Veel mannen hebben te veel oog voor het mannelijk element en te weinig voor het vrouwelijk element in hen. En dat kan leiden tot het leveren van strijd tegen de ander en overheersing.

Mannen en vrouwen hebben beide elementen in zich. De vrouw beschikt over het vrouwelijk element, maar ook over het mannelijk element. De man beschikt over het mannelijk element, maar ook over het vrouwelijk element. De taak van mens zijn is dat we beide elementen in onszelf in voldoende mate toelaten en verenigen.

In de historie heeft het dualistische idee van het mannelijke de overhand gekregen. Daarom is het tijd dat beide geslachten beide elementen gaan toepassen. Veel mannen mogen leren meer de verbondenheid met de ander te ervaren. Veel vrouwen mogen leren om voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen. Zo kunnen we allemaal groeien naar een samenleving waarin mannen zich niet de baas hoeven te voelen en alle hiërarchische functies in te nemen, zonder hun mannelijkheid kwijt te raken. En waarin vrouwen mogen ervaren dat zij in de hiërarchie mogen functioneren, zonder hun vrouwelijkheid te verliezen.

Een vrouwenquotum kan een prachtig hulpmiddel zijn om samen allemaal te oefenen met een maatschappij waarin mannen en vrouwen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig.

Planeten in de hand?

De planeten vertegenwoordigen ieder een bepaalde levensenergie in de mens. De heuvels in de hand geven aan in welke mate die specifieke levensenergie aanwezig is, variërend van onderontwikkeld, via normaal ontwikkeld tot overontwikkeld. Hiervan zijn bepaalde gedragspatronen het gevolg. Via een handanalyse kan daardoor veel over de persoon worden waargenomen. Zie ook Heuvels.

Korte aanduiding van de heuvels:
Maan (Luna): ontvangen, gevoel, fantasie
Venus: liefde, gezin, geborgenheid, lust
Mars-Negatief: ik-kracht, voor jezelf opkomen, grenzen stellen
Jupiter: ik-identificatie, leiderschap, ideaal
Saturnus: balans, verinnerlijking, serieus zijn
Zon (Apollo): middelpunt zijn, uitstraling, autoriteit
Mercurius: communicatie, durven verbinden, woorden vinden
Mars-Positief: geestelijke weerbaarheid, geesteskracht

Verschil linker- en rechterhand, hoezo?

Verschil tussen de linker- en de rechterhand
Handanalyse kijkt naar beide handen. Maar er is wel een verschil. De linkerhand geeft het verleden aan: met welke eigenschappen ben je geboren. De rechterhand geeft aan wat je er in dit leven nu mee doet. Verschillen tussen beide handen geeft dus aan dat er een verandering in je leven actief is. Voor degenen die het begrip reïncarnatie als vaststaand beschouwen, kun je dus zeggen dat de linkerhand het totaal aan relevante ervaringen uit vorige levens vertegenwoordigt. Let wel: voor een goede handanalyse is het zeker niet nodig om de gedachte van de reïncarnatie te accepteren.

Voorspellingen uit een hand?

Voorspellingen
Soms beweert iemand voorspellingen te kunnen doen uit de handen . Meestal is dat dan erg vaag en dus kan de voorspelling altijd wel een keer ‘uitkomen’.  Mijn aanpak van handanalyse werkt niet met voorspellingen. Ik geloof daar niet in. Als voorspellingen zouden moeten uitkomen, zou dat ook betekenen dat je eigen handelen en de keuzes die je maakt niet van belang zijn voor je toekomst. Dat is in strijd met elk werkelijk spiritueel besef. Handanalyse kan tendensen aangeven, maar nooit feitelijke voorspellingen doen.

Deze vraagbaak wordt nog aangevuld. Suggesties zijn welkom via e-mail »