Kijk in handen

*** Op een PC: > klik met je muis op een deel van de hand.
*** Op tablet of smartphone: > raak een deel van de hand aan.

Dan zie je hier een korte aanduiding. Meer weten? Vraag een persoonlijk consult aan.

Kijk in handen

Levenslijn
De levenslijn geeft informatie over je levenspad en de manier waarop je jouw wilsenergie toepast. De levenslijn is het kanaal voor je levensenergie. Let op: een korte levenslijn betekent NIET dat je een kort leven hebt, wel dat je leven dan een wending krijgt.     1

Hoofdlijn
De hoofdlijn geeft informatie over de manier waarop je denkt en waar jouw gedachten op gericht zijn. De hoofdlijn is het kanaal voor je mentale energie. Het is als het ware je mentale kompas. Een breuk in deze lijn geeft aan hoe je een gebeurtenis mentaal hebt ervaren.     2

Hartlijn
De hartlijn geeft informatie over je hart, je gevoel en datgene waar je jouw liefdesenergie op richt. De hartlijn is het kanaal van je liefdesenergie. Een breuk in de hartlijn geeft een gebeurtenis aan welke je gevoelsmatig erg raakt, een ‘breuk’ in je gevoel.     3

Mercurius-vinger
De Mercurius-vinger geeft aan op welke manier je communiceert en hoe je in relaties staat. Als deze kort is, toont dat een angst om echt in verbinding te zijn. Vertrouwen in de ander vereist vertrouwen in eigen weerbaarheid bij kwetsing.     4

Karmalijn (Bestemmingslijn)
De Karmalijn of Bestemmingslijn geeft aan wat wij als onze bestemming in het leven ervaren. Vaak is daaruit af te lezen wat ons leven zinvol maakt. Dat geeft een indicatie van het beroep dat iemand vaak zal kiezen omdat dat als een bestemming voelt.     5

Relatielijn
De relatielijn wijst op de manier waarop je relaties verlopen.
In deze hand loopt de lijn naar beneden. Dat geeft aan dat de relatie de neiging heeft om minder van kwaliteit te worden. Wil je deze relatie toch behouden dan zul je er hard aan moeten werken.     6

Jupiter-vinger
De Jupiter-vinger geeft idealisme aan en in hoeverre je te perfectionistisch bent. Een te lange Jupiter toont iemand die eigenwijs is aangelegd en die moeilijk naar anderen kan luisteren. Een onderontwikkelde Jupiter: je mag leren meer te vertrouwen op je kunnen.     7

Saturnus-vinger
De Saturnus-vinger geeft een beeld van de mate van balans, de evenwichtigheid in de persoonlijkheid. Wanneer deze overontwikkeld is zien we een persoon die te star is en teveel denkt. Deze persoon mag leren wat soepeler in het leven te staan.     8

Apollo-vinger (Zon)
De Apollo-vinger wijst op de durf om te stralen, aanwezig te zijn. Als deze vinger te kort is zien we een muurbloempje, dat mag leren om meer van zichzelf te tonen. Als deze vinger te lang is zien we dat de persoon nog veel mag leren aan bescheidenheid...     9

Venus-heuvel
De Venus-heuvel toont de capaciteit tot het geven en ontvangen van liefde, in welke vorm dan ook. Het weerspiegelt het plezier in het leven en de manier waarop je kunt genieten. Een onderontwikkelde Venus-heuvel wijst op een gebrek aan levensvreugde, je mag leren de liefde te ontdekken.     10

Maan-heuvel (Luna)
De Maan-heuvel toont hoe je gevoelens ontvangt. Ook of je open staat voor anderen, of je afsluit omdat je toch teleurstelling verwacht. Het is ook de plek van de moederrol, zowel passief als actief. Overontwikkeling van deze heuvel geeft aan dat je neigt tot dramatiseren.     11

Mars-negatief
De Mars-negatief-heuvel geeft aan of je grenzen kunt stellen, en je verweren tegen de buitenwereld. Een onderontwikkelde heuvel geeft aan dat je teveel de onderdanige rol kiest. De les is dan om weerbaarder te worden en meer voor jezelf op te komen.     12

Venusgordel
De Venusgordel is een mooi teken. Als je deze lijn hebt duidt dat er op dat je zeker beschikt over een extra kanaal voor de hogere niveaus van liefde. De Venusgordel wijst op nog meer kwaliteiten om subtiele vormen van liefde toe te passen ten behoeve van de ander.     13

Duim kootje I
Het bovenste kootje van de duim laat de basiskwaliteit van de wil zien. Ofwel in hoeverre men de levensenergie toepast via wilskracht. Als het langer is dan het tweede kootje, zal men meer impulsief zijn en de neiging hebben onvoldoende na te denken.     14

Duim kootje II
Het tweede kootje van de duim wijst op de basiskwaliteit van het denken, het redeneringsvermogen. Als dit kootje langer is dan het eerste kootje, denkt men vaak te lang na en laat men daardoor kansen voorbijgaan. Je levensles: iets meer actie!.     15

Zonnelijn (Apollolijn)
De Zonnelijn wijst erop in hoeverre men een natuurlijke uitstraling heeft naar de buitenwereld. Mensen met een mooie lange Zonnelijn worden overal meteen opgemerkt, ze hebben een 'magnetische' uitstraling. Ze zijn een charismatische persoonlijkheid.     16

Ring van Salomon
De Ring van Salomon is een teken van innerlijke wijsheid, omdat de persoon de capaciteit heeft om zijn ego (> Jupiter) terzijde te leggen voor onbaatzuchtig handelen. Hoe completer deze ring is, hoe meer dit van toepassing is.   17