Relaties

Hoe werken relaties?

De mens ervaart zichzelf vooral door zijn relatie tot zijn buitenwereld, de spiegel waarin we dagelijks kijken. Als spiegel functioneert onder andere een partner. In wezen geeft elke relatie ons feedback over ons­zelf. En: een relatie is een vervulling van onszelf. We worden vaak completer als we een goede relatie hebben.
Ieder mens heeft het mannelijke en het vrouwelijke principe in zich. Door het hebben van een relatie komen we weer in contact met dat wat ooit eenheid was. We ontmoeten onszelf in de ander, zoals we de ander in onszelf ontmoeten. We kunnen aan onze relatie werken en daardoor onszelf versterken. Ook hebben we allemaal onze eigen deelpersoonlijkheden, die soms met elkaar samenwerken en die soms ook elkaar tegenwerken.

Paul Bles

Verbeter je relatie

Relaties: hoe kun je ze verbeteren?

Ik geef inzichten hoe relaties werken en niet werken. Aan koppels geef ik aan wat ieder zou kunnen doen om de relatie beter te laten werken. Elkaar echt begrijpen en accepteren is nodig. Alleen dan kan een relatie groeien. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is diepgaande communicatie! Praten, praten en nog meer praten. Alleen als je beiden bereid bent steeds opnieuw te praten over jullie relatie, kan een uitweg gecreëerd worden uit relatieproblemen. Een hobbel op je pad is geen probleem. Weigeren die hobbel te zien is wel een probleem. En weigeren je eigen rol bij die hobbel te zien is een fataal probleem.
Alleen als je beiden oprecht kunt inzien wat je eigen rol is, heeft een relatie nog toekomst. Een tweede voorwaarde is de bereidheid zelf jouw werk te doen en niet af te wachten welke stap de ander zet. De derde voorwaarde is de mogelijkheid weer terug te denken aan het eerste moment van jullie liefde: elkaar weer op dezelfde manier aankijken, handen vasthouden en doorvoelen waarom jullie een relatie zijn begonnen. Met dit recept in handen en met hard werken kan elke relatiehobbel worden genomen.
Wachten op elkaar om de relatie te verbeteren
is gelijk aan het wachten op het einde ervan
!
Ik heb al heel wat koppels in mijn praktijk gehad en hen laten zien waar het echt om gaat. Wanneer ik de echte bereidheid voel, kunnen we verder en dan is bijna elk relatieprobleem oplosbaar.