Zullen mannen en vrouwen
elkaar ooit begrijpen?

Kunnen we het raadsel van de man-vrouw-communicatie oplossen?

De verschillen tussen mannen en vrouwen vormen een boeiend terrein. Wat is dat verschil in communicatie? Waar komt dat vandaan? Wat kun je ermee doen?
Mannen en vrouwen zijn verschillend. Ze begrijpen elkaar niet volledig. Het is belangrijk in te gaan op de vrouwelijke en mannelijke principes. Een man en een vrouw zijn fundamenteel verschil­lend, niet alleen fysiek, maar ook mentaal, psychologisch en spiritueel. Zo is er bijvoor­beeld een verschillende wijze van communiceren. Een zin, door een vrouw uitgesproken, heeft vaak een andere betekenis dan wanneer dezelfde zin zou komen van een man. De basis van veel rela­tieproblemen ligt voor een belangrijk deel in de manier van communiceren die door de ander niet echt begrepen wordt.

Wat zijn de essentiële verschillen tussen het vrouwelijke en het mannelijke element?

De essenties van het vrouwelijk element en van het mannelijk element zijn fundamenteel verschillend. Beide zijn in een bepaalde mate in zowel mannen als vrouwen aanwezig.
De essentie van het vrouwelijk element is eenheid. Dat wat buiten mij is is ook in mij. Het vrouwelijk element zegt: “Ik ben verbonden met jou”. Ook zegt het: “Ik ben gelijk aan jou”. De positieve ontwikkeling van het vrouwelijk element is dan ook het verbonden zijn. De negatieve ontwikkeling van het vrouwelijk element zou kunnen zijn dat het leidt tot passiviteit en het onvermogen om grenzen te stellen aan de ander. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar het zou kunnen.
De essentie van het mannelijk element is tweeheid. Dat wat buiten mij is is niet ik. Het mannelijk element zegt: “Ik ben niet jij”. Ook zegt het: “Ik ben beter dan jij”, of “Ik ben minder dan jij”. De positieve ontwikkeling van het mannelijk element is dan ook de actie, het bereiken van een doel. De negatieve ontwikkeling van het mannelijk element zou kunnen zijn dat het leidt tot strijd, dualiteit en dominantie. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar het zou kunnen.
Veel vrouwen hebben te veel oog voor het vrouwelijk element, wat kan leiden tot het ondergaan van dominantie. Veel mannen hebben te veel oog voor het mannelijk element, wat kan leiden tot het leveren van strijd tegen de ander.
De taak van het mens zijn is dat we beide elementen in onszelf in voldoende mate toelaten en verenigen. De vrouw beschikt over het vrouwelijk element, maar ook over het mannelijk element. De man beschikt over het mannelijk element, maar ook over het vrouwelijk element.
In de historie heeft het dualistische idee van het mannelijke de overhand gekregen. Het is tijd dat beide geslachten beide elementen gaan toepassen. Veel mannen mogen leren meer de verbondenheid met de ander te ervaren. Veel vrouwen mogen leren om voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen. Zo kunnen we allemaal groeien naar een samenleving waarin mannen zich niet de baas hoeven te voelen en alle hiërarchische functies in te nemen, zonder hun mannelijkheid kwijt te raken. En waarin vrouwen mogen ervaren dat zij in de hiërarchie mogen functioneren, zonder hun vrouwelijkheid te verliezen.
Een vrouwenquotum kan een prachtig hulpmiddel zijn om samen allemaal te oefenen met een maatschappij waarin mannen en vrouwen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig.

Ontmoeting van tegenpolen

Twee principes. Gelijkwaardig en niet gelijk.

Het vrouwelijke principe is gebaseerd op eenheid. Het mannelijke principe is gebaseerd op twee­heid. Beide zijn gelijkwaardig en tevens zeer verschillend. Dus je kunt pas werkelijk begrip voor een ander hebben als je bereid bent open te staan voor het principe van die ander. Pas dan begrij­p je het gedrag van de ander werkelijk. Ik leg uit waar de verschillen precies vandaan komen, hoe de principes werken en hoe we daarmee om kunnen gaan. De inzichten zijn diepgaand zodat je zult kunnen begrijpen wat de verschillen zijn en de nodige relativeringen.