Zullen mannen en vrouwen
elkaar ooit begrijpen?

Kun jij het raadsel van de man-vrouw-communicatie oplossen?

De verschillen tussen mannen en vrouwen vormen een boeiend terrein. Wat is dat verschil in communicatie? Waar komt dat vandaan? Wat kun je ermee doen?
Mannen en vrouwen zijn verschillend. Ze begrijpen elkaar niet volledig. Het is belangrijk in te gaan op de vrouwelijke en mannelijke principes. Een man en een vrouw zijn fundamenteel verschil­lend, niet alleen fysiek, maar ook mentaal, psychologisch en spiritueel. Zo is er bijvoor­beeld een verschillende wijze van communiceren. Een zin, door een vrouw uitgesproken, heeft vaak een andere betekenis dan wanneer dezelfde zin zou komen van een man. De basis van veel rela­tieproblemen ligt voor een belangrijk deel in de manier van communiceren die door de ander niet echt begrepen wordt.

Ontmoeting van tegenpolen

Twee principes. Gelijkwaardig en niet gelijk.

Het vrouwelijke principe is gebaseerd op eenheid. Het mannelijke principe is gebaseerd op twee­heid. Beide zijn gelijkwaardig en tevens zeer verschillend. Dus je kunt pas werkelijk begrip voor een ander hebben als je bereid bent open te staan voor het principe van die ander. Pas dan begrij­p je het gedrag van de ander werkelijk. In lezingen en workshops leg ik uit waar de verschillen precies vandaan komen, hoe de principes werken en hoe we daarmee om kunnen gaan. De inzichten zijn diepgaand zodat je zult kunnen begrijpen wat de verschillen zijn. Tegelijkertijd maken we gebruik van de nodige relativeringen. De voorbeelden bevatten vaak veel humor en herkenning. Deze lezing is bijzonder interactief.