img{-ms-interpolation-mode:bicubic;}body{margin:0;padding:0;}img{bord=
er:0;line-height:100%;outline:none;text-decoration:none;display:block;}tabl=
e{border-collapse:collapse !important;}table th {margin:0 !important;vertic=
al-align:top;font-weight:normal;}body{height:100% !important;margin:0 !impo=
rtant;padding:0 !important;}p{margin:0;padding:0;margin-bottom:0;}h1,h2,h3,=
h4,h5,h6{line-height:1.4em;font-weight:bold;font-style:normal;margin:0} h1 =
{ font-size: 2em; }h2 { font-size: 1.7em; }h3 { font-size: 1.4em; }h4 { fon=
t-size: 1em; }hr { border: 0; color: #333333; background-color: #333333; he=
ight: 1px; }ul, ol { margin: 0; padding: 0 }ul { list-style-type: disc; lis=
t-style-position: outside; padding-left: 20px; }ol { list-style-type: decim=
al; list-style-position: outside; padding-left: 20px; }ul ul, ol ul { list-=
style-type: circle; list-style-position: inside; margin-left: 16px; }ol ol,=
ul ol { list-style-type: lower-latin; list-style-position: inside; margin-=
left: 16px; }.wrapper-td, .columns-wrapper-td {padding: 0 20px;}.columns-wr=
apper-td .wrapper-td {padding: 0;}.image-td, .video-td {height: 1px;line-he=
ight: 100%;}.textimage-table ul, .textimage-table ol {overflow: hidden;}.fo=
llow-td .text-td a {text-decoration: none !important;word-break: keep-all;}=
.follow-td .spacer-text-td {font-size: 0;line-height: 0;}.share-td .text-td=
a {text-decoration: none !important;word-break: keep-all;}.share-td .space=
r-text-td {font-size: 0;line-height: 0;}.spacer-h-td {padding-top: 0 !impor=
tant;padding-bottom: 0 !important;}.spacer-v-td {padding-left: 0 !important=
;padding-right: 0 !important;}.button-td a {display: inline-block;text-deco=
ration: none;line-height: 125% !important;text-align: center !important;}@m=
edia screen and (max-width: 600px) {body,table,td,a{-webkit-text-size-adjus=
t:100%;-ms-text-size-adjust:100%;}.wrapper-td, .columns-wrapper-td {padding=
: 0 !important;}td.pad-top-td {padding: 0 !important;}td.pad-bottom-td {pad=
ding: 0 !important;}#body-div {padding: 10px 10px !important;}table.content=
-table {width: 100% !important;}table.columns-content-table {width: 100% !i=
mportant;}table.border-table {width: 100% !important;}table.columns-border-=
table {width: 100% !important;}td.content-td {min-width: 0 !important;paddi=
ng: 0 !important;}.text-table .inner-content-td {padding: 16px 16px !import=
ant;}.title-table .inner-content-td {padding: 10px 16px 10px 16px !importan=
t;}.textimage-table .inner-content-td {padding: 16px 16px !important;}.vide=
o-table .inner-content-td {padding: 16px 16px !important;}.button-table .in=
ner-content-td {padding: 16px 16px !important;}.follow-table .inner-content=
-td {padding: 16px 16px !important;}.share-table .inner-content-td {padding=
: 16px 16px !important;}.image-table .inner-content-td {padding: 16px 16px =
!important;}.image-table.full-width .inner-content-td {padding: 0 !importan=
t;}.image-table.square .inner-content-td {padding: 16px 48px !important;}.i=
mage-table.vertical .inner-content-td {padding: 16px 64px !important;}table=
.columns-content-table {width: 100% !important;}td.columns-inner-content-td=
th {display: block !important;width: 100% !important;}td.columns-inner-con=
tent-td th.col-spacer-td {display: none;}td.columns-content-td {padding: 0 =
!important;}td.columns-inner-content-td {padding: 4px 0 !important;}td.colu=
mns-inner-content-td th {padding: 0 !important;}td.image-td img {width: 100=
% !important;height: auto !important;}table.textimage-table .image-td {padd=
ing: 6px 0 16px 0 !important;}td.video-td img {width: 100% !important;heigh=
t: auto !important;}table.button-c2-table {width: 100% !important;}td.butto=
n-td a {display: block !important;}table.image-table {width: 100% !importan=
t;}table.image-table .spacer-td {padding: 0 !important;}td.follow-td .icon-=
td img {min-width: 40px;max-width: 60px;}td.follow-td .text-td a {font-size=
: 12px !important;}td.follow-td .spacer-text-td {padding: 0 !important;}td.=
follow-td .spacer-item-td {padding: 12px !important;}td.follow-td .item-tab=
le {width: 1px;}td.share-td .icon-td img {min-width: 40px;max-width: 60px;}=
td.share-td .text-td a {font-size: 12px !important;}td.share-td .spacer-tex=
t-td {padding: 0 !important;}td.share-td .spacer-item-td {padding: 12px !im=
portant;}td.share-td .item-table {width: 1px;}body, td, div {font-size: 18p=
x !important;line-height: 24px !important;}td.title-td {font-size: 34px !im=
portant;line-height: 42px !important;padding: 0 !important;}td.text-td {fon=
t-size: 18px !important;line-height: 24px !important;}div.text-div {font-si=
ze: 18px !important;line-height: 24px !important;}.text-table .title-td {fo=
nt-size: 26px !important;line-height: 34px !important;}table.preheader-tabl=
e .content-table {display: none !important;}table.postfooter-table .text-td=
{text-align: left !important;font-size: 14px !important;line-height: 20px =
!important;}table.marketing-table .inner-content-td {padding: 10px 0 !impor=
tant;}table.marketing-table .text-td {padding: 20px 20px !important;text-al=
ign: left !important;font-size: 16px !important;line-height: 20px !importan=
t;}table.marketing-table .bull {display: none;}table.marketing-table .line =
{display: block;padding-bottom: 16px;}table.marketing-border-table {width: =
100% !important;}.mobile-hide {display: none;}}body {background-color: #ffffff;}.pad-top-td {padding-top: 10px;}.pad-=
bottom-td {padding-bottom: 20px;}.content-td, .columns-content-td {backgrou=
nd-color: #ffffff;}body,td {color: #ffffff;font-family: Arial,Helvetica,san=
s-serif;font-size: 14px;font-weight: normal;font-style: normal;line-height:=
125%;}.title-td,.text-td,.text-div,.button-td a {color: #ffffff;font-famil=
y: Arial,Helvetica,sans-serif;font-size: 14px;font-weight: normal;font-styl=
e: normal;line-height: 125%;}.inner-content-td {text-align: left;}.title-td=
,.text-td,.text-div,.button-td a {text-align: left;}body a {color: #333333;=
text-decoration: underline;}.title-td a,.text-td a,.text-div a,.button-td a=
a {color: #333333;}#lp-block-2f58crhmxmtcdcpjrupo .title-td {color: #fffff=
f;font-size: 31px;font-weight: bold;line-height: 125%;text-align: left;}#lp=
-block-2f58crhmxmtcdcpjrupo .title-td a {color: #ffffff;text-decoration: no=
ne;}#lp-block-2f58crhmxmtcdcpjrupo .text-td {color: #ffffff;font-family: He=
lvetica,Arial,sans-serif;font-size: 15px;line-height: 150%;text-align: cent=
er;}#lp-block-2f58crhmxmtcdcpjrupo .text-td a {color: #c9c9c9;}#lp-block-2f=
58crhmxmtcdcpjrupo .inner-content-td {background-color: #fff7e3;padding-top=
: 10px;padding-bottom: 10px;padding-left: 40px;padding-right: 40px;}#lp-blo=
ck-2f58crhmxmtcdcpjrupo .wrapper-td {background-color: #ffffff;}#lp-block-6=
1kw263t3ze9d68ywr2o .title-td {color: #ffffff;font-size: 31px;font-weight: =
bold;line-height: 125%;text-align: left;}#lp-block-61kw263t3ze9d68ywr2o .ti=
tle-td a {color: #ffffff;text-decoration: none;}#lp-block-61kw263t3ze9d68yw=
r2o .text-td {font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;font-size: 15px;line-=
height: 150%;text-align: center;}#lp-block-61kw263t3ze9d68ywr2o .text-td a =
{color: #c9c9c9;}#lp-block-61kw263t3ze9d68ywr2o .inner-content-td {backgrou=
nd-color: #8a0000;padding-top: 40px;padding-bottom: 40px;padding-left: 40px=
;padding-right: 40px;}#lp-block-61kw263t3ze9d68ywr2o .wrapper-td {backgroun=
d-color: #ffffff;}#lp-block-5x3slpbd42lusbe30rp4 .inner-content-td {padding=
-top: 28px;padding-bottom: 30px;}#lp-block-1ixclwy1918fvtsa8oed .title-td {=
color: #ffffff;font-size: 31px;font-weight: bold;line-height: 125%;text-ali=
gn: left;}#lp-block-1ixclwy1918fvtsa8oed .title-td a {color: #ffffff;text-d=
ecoration: none;}#lp-block-1ixclwy1918fvtsa8oed .text-td {color: #ffffff;fo=
nt-family: Helvetica,Arial,sans-serif;font-size: 15px;line-height: 150%;tex=
t-align: center;}#lp-block-1ixclwy1918fvtsa8oed .text-td a {color: #c9c9c9;=
}#lp-block-1ixclwy1918fvtsa8oed .inner-content-td {background-color: #fff7e=
3;padding-top: 40px;padding-bottom: 40px;padding-left: 40px;padding-right: =
40px;}#lp-block-1ixclwy1918fvtsa8oed .wrapper-td {background-color: #ffffff=
;}#lp-block-cuj87ncd3ltkbxg8rua8 .title-td {color: #800800;font-family: “He=
lvetica Neue”,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size: 45px;font-weight: norma=
l;line-height: 200%;text-align: center;}#lp-block-cuj87ncd3ltkbxg8rua8 .tit=
le-td a {color: #800800;text-decoration: none;}#lp-block-cuj87ncd3ltkbxg8ru=
a8 .inner-content-td {background-color: #ffffe3;padding-top: 40px;padding-b=
ottom: 10px;padding-left: 20px;padding-right: 20px;}#lp-block-cuj87ncd3ltkb=
xg8rua8 .wrapper-td {background-color: #ffffff;}#lp-block-6g40aa47qqkc4f8i6=
v3j .inner-content-td {color: #c9c9c9;font-size: 12px;}#lp-block-6g40aa47qq=
kc4f8i6v3j .title-td,#lp-block-6g40aa47qqkc4f8i6v3j .text-td,#lp-block-6g40=
aa47qqkc4f8i6v3j .text-div,#lp-block-6g40aa47qqkc4f8i6v3j .button-td a {col=
or: #c9c9c9;font-size: 12px;}#lp-block-6g40aa47qqkc4f8i6v3j .text-td a {col=
or: #c9c9c9;}#lp-block-6g40aa47qqkc4f8i6v3j .inner-content-td {padding-bott=
om: 15px;padding-left: 20px;padding-right: 20px;}#lp-block-6g40aa47qqkc4f8i=
6v3j .col-spacer {padding-left: 8px;padding-right: 8px;}

=
Praktijk Pau=
l Bles
Consulten coaching=

en begeleiding online.

 

Beste mensen

Inmiddels geef =
ik nu alweer ruim 1,5 jaar consulten online. Dat gaat fantastisch. Via dive=
rse programma’s kan ik je een video-consult aanbieden. Het is een nieuwe vo=
rm van begeleiden die erg goede resultaten oplevert. Mijn cli=C3=ABnten zij=
n daarnaast ook erg te spreken over de voordelen qua reistijd en reiskosten=
.

Voor bestaande cli=C3=ABnten kan ik gebruik maken van de gegevens =
die ik natuurlijk in mijn archief bewaard heb. Nieuwe cli=C3=ABnten kunnen =
mij digitale foto’s aanleveren waaruit ik prima de juiste conclusies kan op=
maken.

Welke vragen passen goed bij mijn aanpak?
&n=
bsp;

Handanalyse geeft inzicht in je karakter, je blokkades en de uit=
weg daaruit.
O=
ntdek je kwaliteiten
Leer je levenslessen kennenHoe krijg je de juiste partner?Leer hoe jullie samen je relatie moo=
ier kunt maken
Begeleiding naar een zinvol beroepHoe kun je beter functioneren in je eigen onderneming=
?

 

Mail me =
(hand@pbles.com)
of bel me via =
0161-223500
voor nader overleg of vo=
or het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Paul B=
les

=
=

Het is de moeite waard eens te gaa=
n kijken op:

www.pbles.com

Mijn praktijk

 

In mijn praktijk ben je van h=
arte welkom voor online consulten als je vragen hebt over jezelf, je relati=
e, werk of andere onderwerpen. Ik kan je inzicht geven in wie je bent en ho=
e je het beste verder kunt gaan op je levenspad. Via gesprekken, handanalys=
e of andere methoden help ik je de antwoorden te vinden die je zoekt.
Denk bijvoorbeeld aan relatievragen of vragen over je levensbestemming. O=
ok kan ik voor jou van betekenis zijn als je op zoek bent naar de oorzaak v=
an bepaalde aspecten van je leven en wat je daar zelf aan kunt doen. Verder=
begeleid ik ook singles die willen begrijpen wat ze kunnen doen om een rel=
atie dichterbij te brengen. En ik begeleid  koppels die aan hun relati=
e willen werken.

 =

Kortom: heb je behoefte aan een luisterend oo=
r en een raadgevende stem, dan ben je bij mij aan het juiste adres.
 
 
&nbs=
p;

=