Zullen mannen en vrouwen
elkaar ooit begrijpen?Home


Voordracht en/of workshop.

Mannen en vrouwen begrijpen elkaar niet werkelijk, ondanks de vele relaties die er tussen hen bestaan. Een relatie is eigenlijk iets heel bijzonders. Je zou kunnen zeggen: een relatie is een verbinding tussen twee mensen, een man en een vrouw. (Ik ga in dit kader nu alleen uit van de man-vrouw relatie)

Een relatie, een verbinding, omvat een eenheidsgevoel, een soort binnenwereld in een omhulling die hen samenhoudt. Dat is vaak de liefde. Liefde brengt samen, legt een verbinding. Liefde geeft eenheidsbeleving op vele niveaus, onder andere fysiek, sociaal, spiritueel. Eenheid (vredige verbinding in gelijkheid) is een bekend begrip, en toch zo moeilijk te bereiken. Eenheid heeft bij uitstek met het vrouwelijk principe te maken.

Een relatie houdt daarnaast in dat er ook tweeheid (dus geen eenheid) is, het zijn immers twee individuen. Een relatie kan alleen bestaan als er tweeheid is. Tweeheid is een term die we niet in het woordenboek kunnen vinden, dualiteit wel. Er is een groot verschil tussen beide begrippen. Tweeheid is vredig verbonden zijn in gelijkwaardig verschil, terwijl dualiteit inhoudt het niet-verbonden zijn in ongelijkwaardig verschil. Het zijn beide begrippen die mannelijk genoemd kunnen worden. In de lezing of workshop zal Paul dieper ingaan op de vrouwelijke en mannelijke principes.

Wat is een man? Wat is een vrouw? Een man en een vrouw zijn fundamenteel verschillende wezens, niet alleen fysiek, maar vooral ook psychologisch en spiritueel. Beiden kennen ze verschillende vormen van zijn op alle gebieden. Opvallend is bijvoorbeeld de verschillende wijze van communiceren. Een zin, door een vrouw uitgesproken, heeft een andere betekenis dan wanneer dezelfde zin zou komen uit een man. De basis van relatieproblemen ligt voor een belangrijk deel in dit verschil.

Omdat het vrouwelijk zijn gebaseerd is op eenheid, en het mannelijk zijn juist op tweeheid, kan men nooit werkelijk begrip voor de ander hebben zolang men zich blijft terugtrekken op het eigen geslachtelijke principe. We ontkennen dan het 'tegengeslachtelijke' principe in onszelf. Door projectie ontkennen we het ook in de ander. Dus begrijpen we het gedrag van de ander nauwelijks.

Mannen begrijpen weinig van vrouwen, vrouwen begrijpen weinig van mannen. Althans.... dat blijkt steeds weer als ik in mijn praktijk werk met relatiebegeleiding. Als eenmaal inzicht is verworven in de manier waarop je partner denkt, voelt en wil, kun je zijn/haar woorden 'vertalen' en dus werkelijk begrijpen. Mannen communiceren vanuit tweeheid en hiërarchie en werken aldus verschil en beweging in de hand. Vrouwen daarentegen communiceren vanuit het beginsel van de eenheid en creëren daardoor verbondenheid, maar ook stilstand. Geen van beide is beter, het is zoals het is.

Relaties hebben wij om de eenheid met onze innerlijke tegenpool te bereiken. We bereiken die eenheid nooit volledig met die ander. Er is tweeheid, er zal tweeheid blijven. Dat is de menselijke tragiek, de paradox van ons streven. En tegelijkertijd is het onze grootste uitdaging.

Relatieproblemen ontstaan o.a. doordat mensen niets afweten van 'geslachtenkunde', de kenmerken van het eigen en het andere geslacht. En doordat mensen een relatie-ideaal nastreven terwijl ze eigenlijk helemaal niet weten wat het is en hoe je het kunt verwezenlijken.

Inzicht in de verschillen en de overeenkomsten tussen het mannelijk en het vrouwelijk principe kan ieder mens helpen bij een betere communicatie en dus bijdragen tot een betere relatie. Dan kunnen mannen wel begrijpen wat er omgaat in de vrouw, en omgekeerd. Dan kan men een werkelijke relatie aangaan. Het vermogen daartoe hangt samen met het niveau van bewustzijn en de innerlijke bereidheid tot liefhebben.

 

Paul Bles, oorspronkelijk jurist, leraar en decaan, bestudeerde diverse filosofische en psychologische gebieden. Hij volgde de opleiding tot diagnostisch handanalist aan de Academie Antropodynamica en is vele jaren daaraan verbonden geweest als docent en studie-organisator. Nu geeft Paul voordrachten en cursussen in Nederland en België.

Paul geeft lezingen, cursussen en workshops over onder andere: Handanalyse, Gelaatskunde, Man-Vrouw-Relaties en Dromen, in Nederland en België. Zie ook de agenda van activiteiten.

Als handanalist en therapeut heeft hij reeds jaren een eigen praktijk in handanalyse en therapie in Rijen bij Breda.
voor meer informatie.