Artikel van Mary Remijnse
voor Stichting Spiritualiteit
(www.spiritualiteit.com)Home

HANDANALYSE
Handanalyse,zelfanalyse binnen handbereik
Het is zondagochtend 16 september 2001. Tussen de plensbuien door rijd ik naar de Schouwburg in Middelburg, waar ik een lezing ga bijwonen die georganiseerd is door de Spirituele SociŽteit.

Het onderwerp, dat me persoonlijk erg interesseert, is handanalyse. Paul Bles is de spreker. Hij heeft een praktijk voor handanalyse, gelaatskunde en droomanalyse. Hij geeft cursussen, workshops en lezingen en je kunt ook terecht bij hem voor een consult waarin hij een persoonlijk psychologisch groeiadvies geeft op basis van handanalyse.
Op een humoristische en duidelijke wijze tilt hij een tipje op van de sluier die voor de meesten van ons de mystieke wereld van de lijnen, heuvels en vormen van de hand vertegenwoordigt. Hij laat ons kennis maken met de "knuppelduim", een korte breed uitlopende duim die aangeeft dat de betreffende persoon zit met onderdrukte woede en pijn. Iedereen in de zaal haalt opgelucht adem na een snelle inspectie van de eigen duim. Hij legt uit dat hij boosheid ziet als een prachtige energie die een mogelijkheid tot verandering in zich herbergt. Als deze tenminste niet onderdrukt wordt.
Bles onderstreept dat handanalyse niet gebruikt moet worden voor voorspellingen. De mens is geen willoos slachtoffer wiens toekomst tot in detail vast staat. We hebben een vrije wil en bepalen zelf, door onze daden, hoe onze toekomst zal zijn. Ook benadrukt hij nooit mensen te beoordelen of veroordelen aan de hand van zijn of haar handen. Iedereen is hier op aarde om te leren.
Handanalyse, een vorm van psychomorfologie, kan je helpen om je leven completer te maken. Psychomorfologie gaat ervan uit dat de vorm van het lichaam iets vertelt over de geest. Naast handanalyse kun je hierbij ook denken aan gelaatskunde en iriscopie.

De persoonlijkheid van de mens wordt volgens Bles gevormd door een aantal invloeden. Hij noemt reÔncarnatie (je vorige levens hebben invloed op het huidige leven), omgevingsinvloeden, erfelijke invloeden en kosmische invloeden (de trilling van de verschillende planeten, de zogeheten planeetkrachten). Deze invloeden zijn terug te vinden in je handen. Naast de vorm van je handen krijgen de heuvels, vingers en lijnen aandacht bij de handanalyse. De vorm van je handen staat voor de basis van je evolutie. Deze zal dan ook niet of nauwelijks veranderen tijdens je leven. De heuvels en vingers staan voor de energieŽn die aanwezig zijn.


De mogelijkheid bestaat dat deze in je jeugd veranderen. Ouders kunnen door de juiste opvoeding (voor dat kind met die eigenschappen) een positieve verandering in werking zetten. De lijnen, die de energiekanalen aangeven, zijn wel aan duidelijke veranderingen onderhevig. In je linkerhand zal dat minder zijn, omdat deze staat voor relevante ervaringen uit vorige levens en de blauwdruk is voor dit leven. Je rechterhand staat symbool voor wat je ermee doet en kan dus eerder veranderen als je bijvoorbeeld besluit om anders met het leven om te gaan. De drie primaire lijnen (levens-, hoofd- en hartlijn) veranderen minder snel dan de secundaire lijnen. Lijnen kunnen ten goede veranderen (lijnen worden sterker en verstoringen verdwijnen) of een negatieve ontwikkeling in je leven vertegenwoordigen.
Bles stipt zijdelings de overeenkomsten tussen handanalyse en gelaatskunde aan. Het 1e vingerkootje (van bovenaf beredeneerd) loopt parallel met het voorhoofd en staat voor de mentale wereld, het denken. Het 2e vingerkootje vertegenwoordigt het middelste gedeelte van het gezicht en staat voor de sociale wereld, het voelen. Het onderste vingerkootje, wat de fysieke wereld en het willen symboliseert, komt overeen met het onderste gedeelte van het gezicht.
We gaan weer terug naar de duim. De duim staat voor de drie goddelijke kwaliteiten denken, willen en voelen. De venusheuvel, waar de duim ingeplant is, is de basis van de duim. Dit onderste kootje staat symbool voor de goddelijke liefde, het gevoel. Dit verklaart dat de liefde de basis is van de mensheid. Tenslotte zijn we ook uit een liefdesdaad ontstaan. De mens is liefde. Het middelste kootje van de duim staat voor het goddelijk denken en het 1e kootje voor de goddelijke wil. Heeft iemand een stijve duim dan wil dat zeggen dat deze persoon stijfkoppig is, niet te verwarren echter met eigenwijs.

Handvormen
Bles laat dia's zien van handen. Verschillende vormen van handen worden zichtbaar op het scherm. Elementaire handen (gericht op materie en aarde, grote bezitsdrang en jaloerse types) hebben een grof huidpatroon en grove korte vingers. Deze handen komen in het westen nagenoeg niet meer voor. De vierkante hand is vierkant, zoals de naam al zegt. Ook de nagels zijn vierkant. Deze mensen zijn erg gericht op structuur en gehecht aan ordening. Ze halen hun zekerheid uit het "alles bij het oude laten". Ze zijn dus moeilijk uit hun patroon te halen en ze veranderen moeilijk. Fijn is dat ze betrouwbaar zijn. De keerzijde is dat ze wel wat aan de saaie kant zijn. Ik bedenk bij mezelf dat ik iemand ken met zo'n hand. Deze beschrijving klopt precies!

Mensen met een spatelvormige hand zijn veel met energie bezig, ze houden van avontuur en zijn altijd bezig met ontwikkeling en verandering. Erg enthousiast, maar vaak zonder veel diepgang gaan deze mensen door het leven. Koortsachtig "scan" ik de handen van mijn familie, vrienden en kennissen in gedachten op zoek naar iemand met deze hand. Ik constateer een gelijkenis maar bedenk dat niet al de genoemde punten van toepassing zijn op deze persoon. Paul Bles legt uit dat er vaak sprake is van combinatiehanden, waar de kenmerken van verschillende handen in voorkomen. Als je bijvoorbeeld een hand hebt met zowel de kenmerken van een vierkante hand als een spatelvormige hand dan kan dat een tweestrijd opleveren. De drang naar verandering en avontuur staat lijnrecht tegenover de wens om alles bij het oude te laten. Dilemma! Maar gelukkig kun je met jezelf verder komen als je dit geconstateerd en geaccepteerd hebt.
We gaan verder met de filosofische hand, gekenmerkt door een gelige huid en een knokkelige structuur. De hand is vaak lang en behoort veelal toe aan een diepe denker. Dit zijn serieuze types waarmee je niet de slappe lach zult krijgen. Maar je kunt er wel goede diepgaande gesprekken mee hebben.
De conische hand heeft ronde vingertoppen. De eigenaar hiervan is gericht op harmonie en schoonheid. Liefde en verzorging spelen een grote rol in het leven van deze persoon. Het kunnen mensen zijn die veel bezig zijn met mode, interieur en kleding of bijvoorbeeld goede vaders of moeders. Aan de ene kant verzorgen ze graag maar aan de andere kant willen ze ook graag zelf verzorgd worden.
Als laatste type noemt Bles de psychische hand. Deze is lang en slank met een fijn huidpatroon en spitse vingers. De kleur is lichtroze/wit/blauwig. Deze mensen zijn erg sterk verbonden met het hogere en zijn zeer intuÔtief. Ze zijn zeer geŽvolueerd maar hebben vaak een probleem met geaard zijn. Ze moeten leren omgaan met de materie. Vaak zijn ze helderziend of heldervoelend. Ze kunnen anderen goed aanvoelen maar daarin zit ook hun zwakte. Ze nemen makkelijk negatieve energie over van anderen en ze kunnen, als ze niet zuiver bezig zijn, heel makkelijk mensen manipuleren.
Er wordt een vraag gesteld. Een mevrouw vraagt zich af of het van invloed is of je links- of rechtshandig bent. Bles antwoordt dat je, als je linkshandig bent, meer verbonden bent met het verleden, met vorige incarnaties, en dat je daardoor vaak moeite hebt met het huidige leven. Ook zijn linkshandige mensen vaak creatief en kunnen ze moeilijk omgaan met de harde materie. Maar ook voor linkshandigen blijft de linkerhand de hand die de som is van het verleden en geeft de rechterhand de mogelijkheden van het heden.

Meten is weten
Weer komen we terug bij de duim. We krijgen de opdracht om halverwege op het derde kootje van onze wijsvinger met een pen een streepje te zetten. Vervolgens moeten we onze duim tegen onze hand aanleggen, naar boven, en meten of deze langer, korter of even lang is als het streepje. Mijn linkerduim blijkt korter dan het streepje, rechts is het even lang. In spanning wacht ik af wat hij hiervan zal zeggen. En iedereen met mij.
We krijgen te horen dat de duim, als hij even lang is als waar het streepje gezet is, in harmonie is. Dit houdt in dat de goddelijke kwaliteit in balans is. Is de duim korter in de linkerhand (zoals bij mij), dan betekent dat dat je erg onderdrukt bent in vorige levens, je bent onder de duim gehouden. De uitdaging is om op te komen voor jezelf. Is je duim langer dan het streepje, dan wil je andere mensen graag onder de duim houden. Bles wijst er op dat je nooit zaken vast mag stellen op basis van een enkel kenmerk. Er kunnen andere aspecten in de hand aanwezig zijn die deze eigenschap opheffen. Hij benadrukt dat je altijd het geheel moet zien. "Het is net als met lezen, afzonderlijke letters kun je lezen maar die zeggen niets. Het geheel, de letters samen in woorden en zinnen, maken iets duidelijk."

Heuvels
Hij vervolgt met de heuvels. De maanheuvel wordt beÔnvloed door de maan, de planeet van de geboorte, het moederschap en het ontvangende principe. Als de maanheuvel normaal ontwikkeld is, is deze energie in voldoende mate aanwezig. De maanenergie is niet voorbehouden aan het vrouwelijk deel van de mensheid. "Let wel heren, ook jullie hebben deze energie!"We vragen ons af wat "normaal ontwikkeld" inhoudt. Bles geeft aan dat dat soort dingen moeilijk te leren is uit boeken, dat moet je zien. Pas als je vele handen gezien hebt kun je zien of een heuvel normaal, over- of onderontwikkeld is.

Mensen met een overontwikkelde maanheuvel hebben de neiging om te veel te ontvangen, ze zijn behoorlijk dramatisch en fantaseren nogal. Personen wiens maanheuvel onderontwikkeld is zijn afgesloten, ze ontvangen te weinig.
De basis van de duim wordt betiteld als Venusheuvel en staat voor liefde, harmonie, schoonheid en warmte. Het gedeelte tussen de duim en de wijsvinger heet Mars-negatief en moet getest worden op mate van elasticiteit. Iedereen in de zaal betast dit gebied en vraagt zich af of het slap aanvoelt of stevig. Dit gebied heeft te maken met strijd (Mars) en het opkomen voor jezelf.

Vingers
Alle vingers behalve de duim hebben de naam van een planeet. De wijsvinger wordt de Jupitervinger genoemd en staat onder invloed van deze planeet. Je kunt meten of deze vinger relatief lang of kort is. We zetten allemaal op het midden van het bovenste kootje van de Saturnusvinger (middelvinger) een streepje met een pen. Bles laat alle mensen waarbij de Jupitervinger boven dit streepje uitkomt de hand opsteken. "Kijk goed naar deze mensen",zegt hij tegen het deel van de zaal die zijn hand niet in de lucht heeft, "deze mensen zijn eigenwijs". Grote hilariteit natuurlijk. Sommige mensen menen bij nader inzien dat Jupiter toch niet boven het streepje uitkomt.
Is je Mercuriusvinger (pink) aan de korte kant dan heb je communicatie en relatieproblemen. Na de meting stel ik met schrik vast dat dit bij mij het geval is. Gelukkig is het alleen in mijn linkerhand het geval. Dit duidt erop dat ik in vorige levens beschadigd ben op het gebied van vertrouwen doordat ik bleef hangen in verkeerde relaties of in het alleen zijn. Dit komt mij niet vreemd voor.
Het is best spannend om steeds bij jezelf na te gaan in hoeverre een uitspraak op jezelf van toepassing is of niet.
De andere vingers passeren ook de revue. Een korte Saturnusvinger laat zien dat je labiel bent. Je bent een muurbloempje als je Apollo (ringvinger) aan de korte kant is. Is je Apollo lang dan hou je te veel van schitteren en showen.
We komen in tijdnood en moeten wat dia's overslaan. Helaas is er niet veel tijd meer over om de lijnen te behandelen. De levenslijn staat voor je levensenergie en levensomstandigheden. Het hebben van een korte levenslijn betekent niet dat je leven kort zal zijn. De hoofdlijn symboliseert de mentale energie. Als deze lijn eindigt op de Maanheuvel betekent dit bijvoorbeeld dat je een goede psycholoog of moeder bent.

De relatielijn toont je karmische liefdesrelaties. Het is een mooi teken als je beschikt over een Venusgordel, een lijn die start tussen je wijs- en middelvinger en met een boog eindigt tussen je pink en ringvinger. Je bent dan in staat om liefde op een hoger niveau uit te drukken. Het ontbreken van deze lijn betekent niet dat je niet tot liefde in staat bent, legt Paul Bles hierbij uit. Ook benadrukt hij nogmaals om niet naar de individuele tekens te kijken maar naar het totaal wat in de hand aanwezig is. Ik vind het jammer dat de lezing afgelopen is. Ik vond het erg boeiend.
Binnenkort start Paul Bles een cursus handanalyse in Breda. Voor meer info zie zijn website www.pbles.com voor zijn website. Bij voldoende belangstelling zal hij ook een cursus in Zeeland starten. Ik ben erg onder de indruk van de gestructureerde opbouw van zijn werkwijze, de logica van het systeem en de veelheid aan informatie die je eruit kan halen. Ik overweeg om de cursus te gaan volgen. Op deze manier kun je jezelf helpen op je spirituele weg waarbinnen zelfkennis een belangrijk item is. Zaken die onbewust spelen kunnen naar voren komen waardoor je meer inzicht krijgt in je leven en in de situaties en gevoelens waar je mee geconfronteerd wordt. Kortom, zelfanalyse binnen handbereik.

Voor informatie over de lezingen en het cursusprogramma van de Spirituele SociŽteit Zeeland:
e-mail naar spirsoczld@zeelandnet.nl of bel naar 0113-251363.

Mary Remijnse Stichting Spirituele Ontwikkeling www.spiritualiteit.com