Het GelaatHome


In het gelaat ontmoeten we de ander. Na onze waarneming gaan we vervolgens interpreteren. We beoordelen voortdurend, vaak zonder het te weten. En zelfs als we ons daarvan bewust zijn, gebeurt het nog deels op basis van onzuivere drijfveren welke we niet (willen) zien. Aldus komen we tot verkeerde conclusies. (Natuurlijk speelt daarnaast zuivere intuÔtie een terechte rol)

De vorm van het lichaam, dus ook van het gelaat, heeft een diepe betekenis. "De geest is in de vorm" is een bekende uitspraak van Goethe. Hij weet daarmee treffend een wijsheidsbeginsel aan te geven. Alles in de vorm heeft zijn zin, zijn reden. Gelaatskunde, (fysiognomie), kennis van de betekenis van het gelaat, is een van de takken van morfologie, zoals ook de handanalyse, waar Paul Bles reeds jaren een praktijk in heeft.

Elke vorm heeft zijn vorm omdat er vormgevende beginsels aan ten grondslag liggen. Als we deze begrijpen kunnen we onze waarnemingen ontdoen van onzuiverheden en zien we wat werkelijk is. 

Elke mens leeft vanuit drie basisfuncties, het DENKEN, het VOELEN en het WILLEN. Deze driegeleding ziet men in alle verschijningsvormen in de kosmos, beginnend bij de drie dimensies van ruimte en die van tijd. We zien ze in de religie (God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest). En we zien ze terug in de vorm van planten dieren en... mensen.

 

Aan de onderlinge verhouding kun je zien welk levensgebied meer of juist minder ontwikkeld is. Bijvoorbeeld als gebied I (zie tekening) meer ontwikkeld is, geeft dat aan dat voor deze mens het denken en de koele waarneming belangrijker is. Men zit meer in de mentale wereld. Als II meer ontwikkeld is, dan speelt het gevoel een belangrijker rol, dus de sociale wereld. En als III sterker ontwikkeld is, dan geeft dat aan dat de wil en de fysieke wereld  belangrijker is voor deze persoon.

Elk van de delen van het gelaat vertelt iets over karaktereigenschappen welke men meer of juist minder heeft. Natuurlijk kan men wel leren zijn 'tekortkomingen' aan te vullen en aldus kan men groeien tot een completer mens.

De idee achter de gelaatskunde is er een zonder oordeel. Het is het waarnemen en weten wat de betekenis is; het inzicht in de geest achter de vorm.

In deze lezing/cursus (zie agenda) worden de beginselen uitgelegd, gekoppeld aan praktijkoefeningen door aan de hand van dia's inzicht te geven in de vorm van de mens, met name m.b.t. het gelaat.

 

Paul Bles, oorspronkelijk jurist, leraar en decaan, bestudeerde diverse filosofische en psychologische gebieden. Hij volgde de opleiding tot diagnostisch handanalist aan de Academie Antropodynamica en is vele jaren daaraan verbonden geweest als docent en studie-organisator. Nu geeft Paul voordrachten en cursussen in Nederland en BelgiŽ.

Paul geeft lezingen, cursussen en workshops over onder andere: Handanalyse, Gelaatskunde, Man-Vrouw-Relaties en Dromen, in Nederland en BelgiŽ. Zie ook de agenda van activiteiten.

Als handanalist en therapeut heeft hij reeds jaren een eigen praktijk in handanalyse en therapie in Rijen bij Breda.
voor meer informatie.